LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje apie vyriausybės posėdyje priimtus TSRS birželio 14 d. ultimatumo reikalavimus.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 30.