LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, kurioje siūloma sudaryti regimybę, kad TSRS ultimatumas yra tik saugumo pageidavimai.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2259, l. 14.