LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos Prezidento 1940 m. birželio 15 d. aktas Nr. 749
dėl Ministrų Tarybos ir ministro pirmininko Antano Merkio atsistatydinimo.
LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 91.