LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1940 m. birželio 15 d. raštas
vidaus reikalų ministrui dėl vidaus reikalų ministro Kazio Skučo ir
Saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio suėmimo.
LCVA, f. R-475, ap. 1, b. 1, l. 94.