LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktai dėl Antano Merkio ir jo sudarytos Ministrų Tarybos atleidimo iš pareigų, Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Romoje Stasio Lozoraičio paskyrimo ministru pirmininku ir pavedimo jam pavaduoti Prezidentą
(„1940 m. birželio 15 d. Kybartų aktai“). Kopija.
LCVA, f. 648, ap. 2, b. 475, l. 59–60.