LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos vyriausybės 1940 m. birželio 16 d. pareiškimas spaudai
apie TSRS birželio 14 d. ultimatumo priėmimą.
LCVA, f. 658, ap. 1, b. 195, l. 108.