LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Justo Paleckio
1940 m. birželio 27 d. aktas Nr. 839 dėl Lietuvos Respublikos Seimo paleidimo.
LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 113.