LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos kariuomenės pertvarkymo įstatymas.
1940 m. liepos 3 d.
LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1548, l. 185.