LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Liaudies vyriausybės 1940 m. liepos 5 d. posėdžio protokolas.
LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1558, l. 13, 13 a. p.