LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Ištrauka iš Rinkimų į Liaudies seimą įstatymo. 1940 m. liepos 5 d.
LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1548, l. 138, 141.