LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Vidaus reikalų ministro Mečislovo Gedvilo 1940 m. liepos 16 d. raštas
laikinai einančiam Prezidento pareigas Justui Paleckiui
dėl Antano Merkio ir Juozo Urbšio suėmimo ir ištrėmimo iš Lietuvos.
LCVA, f. R-758, ap. 1, b. 40, l. 1.