LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo policijos valdininko St. Jakučio 1939 m. spalio 11 d. raportas Kauno apygardos viršininkui apie spalio 11 d. demonstraciją prie TSRS atstovybės pastato Kaune.
LCVA, f. 402, ap. 1, b. 351, l. 5, 5 a. p.