LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Pranešimas apie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pirmininko ir užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo Molotovo ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. gegužės 25 d. susitikimą ir V. Molotovo pareiškimo apie Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos karių dingimą tekstas.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 95.