LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1940 m. gegužės 28 d. pranešimas TSRS vyriausybei dėl Specialiosios komisijos sudarymo TSRS 1940 m. gegužės 25 d. pareiškime nurodytiems įvykiams ištirti.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 93–94.