LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis. [1933 m.]
LCVA, f. 631, ap. 7, b. 12323, l. 1.