LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Ištrauka iš TSRS vyriausybės 1940 m. birželio 14 d. ultimatumo Lietuvai.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2259, l. 41, 44.