LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 14 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie pokalbį su TSRS užsienio reikalų liaudies komisaru Viačeslavu Molotovu ir TSRS birželio 14 d. ultimatumą Lietuvai.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 34–35.