LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio ir Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio bei įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus 1940 m. birželio 15 d. telegrama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie TSRS birželio 14 d. ultimatumą Lietuvai.
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2259, l. 16, 17.