Lietuvos ypatingasis archyvas

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metais
     
       

                 

TSRS kariuomenės daliniai peržengia Lietuvos Respublikos sieną. 1940 m. birželio 15 d.
LCVA, 1789-1(6-138) PII.
      

          2010 m. birželio 15 d. sukanka 70 metų, kai buvo okupuota ir aneksuota Lietuva. Pasinaudojusi palankiomis tarptautinėmis aplinkybėmis ir vykdydama prieš Lietuvos valstybingumą nukreiptą užsienio politiką, Tarybų Sąjunga 1940 m. birželio 15–16 d. okupavo Lietuvą, parengė prielaidas jos aneksijai ir rugpjūčio 3 d. inkorporavo į TSRS sudėtį. Lietuvos okupacija 1940 m. buvo tarptautinis nusikaltimas, kuris nutraukė Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymą ir pakeitė krašto istorinio proceso raidą – prasidėjo pusę šimtmečio trukęs sovietinės priklausomybės laikotarpis. Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacija 1940 m. buvo Vokietijos ir TSRS 1939 m. sandėrio bei kitų Antrojo pasaulinio karo politinių ir karinių procesų, turėjusių įtakos pokario geopolitiniams pokyčiams Rytų Europoje, dalis. Šio tarptautinio nusikaltimo padariniai buvo panaikinti 1990 m. kovo 11 d., Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.
          Šioje parodoje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos ypatingajame archyve (LYA) ir Lietuvos centriniame valstybės archyve (LCVA) saugomų dokumentų kolekcijų: Vokietijos ir TSRS 1939 m. rugsėjo 28 d. sutarties slaptasis papildomas protokolas, Vilniaus ir Vilniaus srities perdavimo Lietuvos Respublikai bei Lietuvos Respublikos ir TSRS savitarpio pagalbos 1939 m. spalio 10 d. sutartis, TSRS 1940 m. birželio 14 d. ultimatumas Lietuvai, Lietuvos Respublikos Prezidento aktai, Vyriausybės pranešimai ir telegramos, okupuotos Lietuvos vyriausybės, pavadintos Liaudies vyriausybės vardu, posėdžio protokolas, Liaudies Seimo 1940 m. liepos 22 d. nutarimai, Lietuvos komunistų partijos (LKP), LTSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), LTSR valstybės saugumo liaudies komisariato komiteto (NKGB) dokumentai. Parodoje eksponuojamos nuotraukos, atspindinčios Lietuvos okupacijos ir aneksijos procesus.
          Kviečiame apsilankyti.

         

>>>