LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1939 m. spalio 11 d. atsišaukimas,
raginantis gyventojus nuversti Lietuvos Respublikos valdžią.
LYA, f. 1770, ap. 13, b. 1, l. 37.