LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo ir kriminalinės policijos Panevėžio apygardos viršininko 1940 m. liepos 11 d. orderis Nr. 16 dėl buvusio Lietuvių tautininkų sąjungos Panevėžio apylinkės pirmininko Balio Galvydžio suėmimo ir suimtojo nuotrauka.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12861, l. 5, 8-2.