LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

            

Ištrauka iš Lietuvos sionistų organizacijos „Hapoel“ vadovo Prienuose Manės Ainšteino
1941 m. sausio 23 d. kvotos protokolo apie jo veiklą šioje organizacijoje, požiūrį į žydų padėtį TSRS,
rinkimų į Liaudies seimą 1940 m. liepos mėn. kritiką.
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-10573, l. 16–17.