LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Buvusių Liaudies seimo narių susirinkimo Kaune 1942 m. rugpjūčio 30 d. rezoliucija apie TSRS smurtą prieš Lietuvą 1940 m., rinkimų į Liaudies seimą falsifikavimą, Liaudies seimo sprendimų neteisėtumą.
LYA, f. 3377, ap. 58, b. 274, l. 1.