LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

   

   

            

Ištrauka iš buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio 1952 m. kovo 16 d. apklausos protokolo apie Lietuvos Respublikos vyriausybės požiūrį į Lietuvos ir TSRS 1939 m. spalio 10 d. sutartį, Lietuvos diplomatų pasiūlymus dėl veiksmų TSRS agresijos atveju. Kopija.
LYA, f. K-1, ap. 8, b. 118, l. 168–170.