LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto 1940 m. birželio 18 d. atsišaukimas.
LYA, f. 1770, ap. 14, b. 1, l. 1c.