LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

  

            

Ištrauka iš buvusio LKP CK sekretoriato nario Chaimo Aizeno atsiminimų apie LKP vadovų dalyvavimą Vladimiro Dekanozovo grupės veikloje formuojant Liaudies vyriausybę, komunistų kontrolei pajungiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją ir jos Valstybės saugumo departamentą 1940 m. birželio 15–17 d. [Be datos]
LYA, f. 3377, ap. 59, b. 301, l. 93–94.