LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Vidaus reikalų ministro Mečislovo Gedvilo 1940 m. birželio 19 d. įsakymas dėl ministerijos pareigūnų atleidimo iš tarnybos ir Antano Sniečkaus paskyrimo Valstybės saugumo departamento direktoriumi.
LYA, f. L43, ap. 6, b. 667, l. 70.