LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Vidaus reikalų ministerijos Spaudos ir draugijų skyriaus 1940 m. birželio 25 d. raštas
Lietuvos komunistų partijai dėl jos statuto patvirtinimo ir leidimo partijai veikti legaliai.
LYA, f. 1771, ap. 1, b. 135, l. 1.