LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Baltarusijos TSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) agento slapyvardžiu Džakej 1940 m. birželio 25–26 d. pranešimai apie Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos pasitraukimą į Vokietiją birželio 15 d.
LYA, f. K-30, ap. 1, b. 1870 (agentūrinė byla „Predateli“), l. 37.