LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS
     

            

Ištrauka iš Michalinos Meškauskienės 1940 m. birželio 29 d. pranešimo Lietuvos komunistų partijos organizuotame mitinge Kaune apie LKP politinius ir ekonominius reikalavimus.
LYA, f. 1771, ap. 1, b. 155, l. 7 a. p.