VIRTUALIOS PARODOS

 

      

Lietuvos gyventojų 1941 m. birželio 14-18 d. trėmimas.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2011 m. birželio 6 d.
      
             

Pašėlęs Kernagis.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
Paroda paskelbta 2011 m. gegužės 19 d.
    

     

         

 

Petras Klimas (1891–1969).

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Lietuvos ypatingasis archyvas.
Paroda paskelbta 2011 m. vasario 22 d.
     

     

         

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Lietuvos ypatingasis archyvas.
Paroda paskelbta 2010 m. gruodžio 1 d.
     

     

         

Pasvalio miesto istorija Lietuvos archyvų XV-XX a. dokumentuose.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2010 m. rugsėjo 10 d.
     

     

         

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metais.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2010 m. birželio 14 d.
     

     

         

Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimas 1990 m. kovo 11 d.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas ir Lietuvos valstybės naujasis archyvas.
Paroda paskelbta 2010 m. kovo 9 d.
     

     
 
         

Kauno gubernijos žydai.
Jews in Kaunas guberniya.

Parodos medžiagą pateikė Kauno apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2010 m. sausio 15 d.
     

     
 
         

Kauno architektūra gubernijos laikotarpiu.

Parodos medžiagą pateikė Kauno apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2009 m. spalio 23 d.
     

     

     

Vieningi Baltijos kelyje.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2009 m. rugpjūčio 21 d.
     

     

     

Lietuvos kinematografininkai Juozo Matonio akimis.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2009 m. birželio 19 d.
     

     

     

Antanas Smetona pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2009 m. balandžio 3 d.
     

     

     

Utenos miestas ir kraštas Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentuose.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
Paroda paskelbta 2009 m. vasario 6 d.
     

     

     

Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentų pristatymas.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2008 m. lapkričio 24 d.
     

     

     

7-oji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. Kaunas, 1928 m.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2008 m. rugsėjo 29 d.
     

     

     

Moderniosios savivaldos formavimasis Kaune. 1918-1919 metai.

Parodos medžiagą pateikė Kauno apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2008 m. birželio 27 d.
     

     

     

Telšiai XVIIXX a. pradžios Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentuose.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
Paroda paskelbta 2008 m. balandžio 21 d.
     

     

     

Klaipėdos sukilimo 85–erių metų sukaktis.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2008 m. sausio 15 d.
     

     

     

Kompozitoriaus Jono Nabažo 100-osios gimimo metinės.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. lapkričio 23 d.
     

     

     

Lietuvos banko ir lito įvedimo 85–erių metų sukaktis.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. spalio 29 d.
     

     

     

Daumanto Čibo nuotraukos (Fotomenininko 100-osioms gimimo metinėms skirta paroda).

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. rugsėjo 28 d.
     

     

     

Lietuvos skautai (Pasaulio skautų judėjimo šimtmečiui skirta paroda).

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. birželio 20 d.
     

     

     

Druskininkai Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentuose.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. balandžio 16 d.
     

     

     

Lietuvos katalikų bažnyčios ir vienuolynai.

Parodos medžiagą pateikė Vilniaus apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2007 m. vasario 8 d.
     

     

     

Kazio Griniaus   140-osios gimimo metinės.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2006 m. gruodžio 15 d.
     

     

     

Režisieriui ir aktoriui Romualdui Juknevičiui - 100.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvas. 
Paroda paskelbta 2006 m. spalio 17 d.
 

   

    

IX Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto nario, Vidaus reikalų ministro Karolio Žalkausko gyvenimas ir veikla.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2006 m.

   

   

Sūduvos krašto istorijos šaltiniai.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas. 
Paroda paskelbta 2006 m.

   

   

Linksmos mintys apie rimtus dalykus.

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2006 m.


Moterų visuomeninė ir kultūrinė veikla tarpukario Lietuvoje.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2005 m.
 


Lietuvos pilys ir piliakalniai.


Parodos medžiagą pateikė Vilniaus apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2005 m.
 


Iš asmens dokumentų istorijos.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2005 m.
 


Lietuvos paveldas - dvarai.


Parodos medžiagą pateikė Vilniaus apskrities archyvas.
Paroda paskelbta 2005 m.
 


Dokumentai iki ir po restauravimo.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2004 m.
 


Lietuvos miestų herbai 1791-1792 m.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos valstybės istorijos archyvas. 
Paroda paskelbta 2004 m.
 


Donatui Banioniui - 80.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvas. 
Paroda paskelbta 2004 m.
 


Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos ypatingasis archyvas. 
Paroda paskelbta 2004 m.
 


Knygos nuosavybės ženklai.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvo biblioteka. 
Paroda paskelbta 2003 m.
 


Perskridę Atlantą.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2003 m.
 


Velykinių atvirukų paroda.

     

Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvas. 
Paroda paskelbta 2003 m.

 


Lietuvos žydai 20 a. pradžios nuotraukose.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinis valstybės archyvas. 
Paroda paskelbta 2003 m.
 


Kalėdinių atvirukų paroda.


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos literatūros ir meno archyvas. 
Paroda paskelbta 2002 m.
 


Seną albumą bevartant...


Parodos medžiagą pateikė Lietuvos centrinio valstybės archyvo Vaizdo ir garso dokumentų skyrius. 
Paroda paskelbta 2001 m.
  

__________________________