IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Kauno miesto ir apskrities viršininko raportas vidaus reikalų ministrui
dėl pasų išdavimo tvarkos. Kaunas, 1933-03-31.
F. 408, ap.1, b.3, l.52.