IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Klaipėdos krašto direktorijos raštas gubernatoriui
dėl pasų papildymo. 1933-09-15.
F. 408, ap.1, b.3, l.66.