IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Šiaulių miesto ir apskrities viršininko raštas administracijos departamento direktoriui
dėl duomenų keitimo pasuose. Šiauliai, 1935-01-12.
F. 408, ap.1, b.3, l.31.