IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Valstybės saugumo departamento direktoriaus raportas vidaus reikalų ministrui
dėl Pasų įstatymo projekto. Kaunas, 1935-12-20.
F. 408, ap.1, b.3, l.32, 32 a.p.


1     2