IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Diplomatinių bei tarnybinių pasų ir vizų taisyklės. Kaunas, 1937-05-01.
F. 923, ap.1, b.960 I t., l.96-98.


1     2         4    5