IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas Borisui Dauguviečiui 1906 m. Panevėžyje.
F. 1264, ap. 3, b. 4116, l. 5.