IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas Petrui Klimui 1931 m. Paryžiuje.
F. 383, ap. 18, b. 78, l. 283.