IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas Augustinui Voldemarui 1932 m. Zarasuose.
F. 377, ap. 12, b. 9.