IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas Borisui Dauguviečiui 1935 m. Klaipėdoje.
F. 1264, ap. 3, b. 4116, l. 21.