IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1939 m. Klaipėdoje.
F. 383, ap. 5, b. 44 (7300).