IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1940 m. Rudaminoje.
F. 383, ap. 5, b. 44 (7677).