IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1911 m. Kaune.
F. 383, ap. 3, b. 258, l. 135.