IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1915 m. Trakuose.
F. 55, ap. 10, b. 514, l. 313-314.