IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas Petrui Klimui 1920 m. Kaune.
F. 383, ap. 18, b. 78, l. 33-34 a.p.