IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1923 m. Vilniuje.
F. 55, ap. 10, b. 514, l. 87-89.