IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1924 m. Rygoje.
F. 383, ap. 5, b. 44 (7288).