IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1928 m. Klaipėdoje.
F. 1577, ap. 11, b. 1774.