IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasas, išduotas 1929 m. Prahoje.
F. 383, ap. 5, b. 44 (7601).