IŠ ASMENS DOKUMENTŲ ISTORIJOS

Pasų įstatų projektas. Kaunas, 1919-11-27.
F. 392, ap.1, b.96, l.569, 570, 571.


1     2     3